EN CY

am y canolbwynt

Dewch yn rhan o’r hwb presgripsiynu iechyd gwyrdd

Mae rhagnodi gwyrdd yn cysylltu pobl â gweithgareddau sy’n seiliedig ar natur i wella eu hiechyd corfforol a meddyliol. Mae tystiolaeth ar gyfer y ‘presgripsiwn seiliedig ar natur’ mwyaf effeithiol yn esblygu ac ar hyn o bryd gall fod ar sawl ffurf. O raglenni strwythuredig 12 wythnos, i ymyriadau grŵp i’r cyngor syml gan feddyg i’w claf y dangoswyd bod treulio amser ym myd natur yn helpu iechyd corfforol a meddyliol. Gallai hyn olygu cerdded mewn coedwig i leihau pwysedd gwaed, garddio i leihau straen neu hyd yn oed osod llun o natur wrth erchwyn eich gwely yn yr ysbyty i leihau poen.

Mae llawer o raglenni presgripsiynu gwyrdd ar waith yng Nghymru, ynghyd â llawer o gyfleoedd anffurfiol i fynd allan a chwrdd â phobl newydd. Gellir defnyddio’r rhestr ganlynol o adnoddau i’ch helpu i ddarganfod beth sydd ar gael yn eich ardal, gall hefyd hwyluso sgyrsiau gyda chleifion ynghylch pa fath o weithgaredd sy’n seiliedig ar natur fyddai fwyaf addas ar eu cyfer.