EN CY

Llywodraeth Cymru

Ein Targed Sero Net

Yn 2019 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Argyfwng Hinsawdd i Gymru er mwyn helpu i ysgogi mwy o ffocws a mwy o weithredu i ateb yr heriau a gyflwynir gan yr argyfwng hinsawdd.

Y STRATEGAETH

Mae Cymru wedi gosod targed cyfreithiol rwymol i gyflawni allyriadau sero-net erbyn 2050 ochr yn ochr ag uchelgais i’r sector cyhoeddus yng Nghymru fod yn sero net erbyn 2030.

Wedi’i gyhoeddi gyntaf yn 2019 a’i ddiweddaru yn 2022 mae Ffyniant i Bawb: Cymru sy’nsy’n effro i’r hinsawdd yn nodi cynllun pum mlynedd ar gyfer addasu ledled Cymru.

Ym mis Mawrth 2021 cyhoeddwyd Cynllun Cyflawni Strategol Datgarboneiddio GIG Cymru , a oedd yn nodi mentrau uchelgeisiol i leihau allyriadau ar draws y GIG yng Nghymru.

Ym mis Gorffennaf 2022, lansiwyd Trywydd Datgarboneiddio Gofal Cymdeithasol yng Nghymru hefyd, ynghyd â’r Fframwaith Gofal Sylfaenol Gwyrddach. gan ehangu’r gwaith pwysig hwn ymhellach drwy’r system iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyrchwch y strategaethau a’r cynlluniau:

Lawrlwythwch gynlluniau cyflawni datgarboneiddio GIG Cymru

January 1, 2023

Cynllun cyflawni strategol datgarboneiddio GIG Cymru

January 1, 2023

NHS Wales decarbonisation strategic delivery plan NHS Wales decarbonisation strategic delivery plan NHS Wales decarbonisation strategic delivery plan

January 1, 2023

Cynllun cyflawni strategol datgarboneiddio GIG Cymru

EIN CAMAU GWEITHREDU

Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Sefydlwyd Rhaglen Genedlaethol Argyfwng Hinsawdd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn hydref 2021 i gael trosolwg strategol ar gyfer ymateb Iechyd a Gofal Cymdeithasol i’r Argyfwng Hinsawdd.

O fewn y rhaglen genedlaethol, mae gennym bum Bwrdd Prosiect Cenedlaethol:

  • Trafnidiaeth a Chaffael
  • Adeiladau, Ystadau a Chynllunio Tir
  • Ymagwedd at Ofal Iechyd
  • Gofal Cymdeithasol
  • Cynllunio Addasu

Cofrestrwch a chefnogwch ein cylchlythyr rhaglen

Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Llywodraeth Cymru i dderbyn diweddariadau ac os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni.