Nwy anesthetig niweidiol wedi’i ddatgomisiynu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

22/02/2023