EN CY

RHAGLENNI GWAITH

Rydym yn creu newid un ymgyrch ar y tro

Mae nifer o raglenni gwaith cenedlaethol yn mynd rhagddynt ledled Cymru. Mae hyn yn cael ei arwain gan lawer o sefydliadau sydd eisoes yn trawsnewid iechyd a gofal i fod yn gynaliadwy ac yn seiliedig ar werth.

Ymgyrchoedd presennol

Protest banner saying 'There is no Planet B'

Addasiad

Addasu iechyd yw’r dull hirdymor sydd ei angen ar gyfer gwella iechyd a lles mewn hinsawdd sy’n newid.

Bevan Commission

Gadewch i Ni Wastraffu

Sut y gallwn leihau gwastraff o bob math ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol?

Gofal Sylfaenol Gwyrddach

Fframwaith ar-lein rhad ac am ddim sy’n cynnwys cyfres o gamau ‘gwyrdd’ clinigol ac anghlinigol.

Are you interested in being involved?

Fill out the form to get in touch with us and express your interest and we’ll be in touch.

    See Terms & Conditions here.

    Gweithio tuag at ddatrys y materion sydd wrth wraidd y broblem.

    Porwch drwy lawer o’n prosiectau parhaus, safbwyntiau, newyddion ac astudiaethau achos. Os oes gennych brosiect yr hoffech roi gwybod i ni amdano, cyflwynwch ef yma.